شکلات خوری مونته کارلو کد ۰2

وزن: 1390
ارتفاع: 23
قطر: 17