شکلات خوری میگوئل جاسمینورا کد ۰2

وزن: 1210
ارتفاع: 22
قطر: 17