سرویس 15 پارچه میگوئل

سرویس 15 پارچه میگوئل جاسمینورا دارای یک عدد میوه خوری، شیرینی خوری، کاسه آجیل و شش عدد پیش دستی و پیاله می باشد.