شکلات خوری مونته کارلو کد 01

وزن: 1390
ارتفاع: 23
قطر: 17