ظروف تفلون مناسب است؟

نام ظروف تفلون به ظروفي اطلاق مي شود که در آنها سطح داخلي که در تماس با ماده غذايي است، با يک ماده پليمري پوشانده مي شود تا از چسبيدن مواد غذايي به ظرف در حين پخت جلوگيري شود. ظروف تلفون مي توانند از آلومينيوم، فولاد ضدزنگ، چدن و سراميک با درجه خلوصي که در شرايط عادي مصرف مواد غذايي در آنها موجب آلودگي و مسموميت غذايي نشود، ساخته شوند. در هنگام خريد اين ظروف دقت کنيد که پوشش کف ظرف عاري از ترک هاي مشهود باشد. براي اين بررسي تمامي سطوح داخلي (کف و بدنه) به جز سر پرچ ها را براي اطمينان از کامل بودن پوشش بررسي کنيد. تهيه ظروف با نام هاي تجاري معروف اطمينان بيشتري را در خصوص کيفيت تفلون به ما خواهد داد.
اثرات تفلون بر سلامتي: دو نگراني اساسي در خصوص به کارگيري ظروف تلفون عبارتند از اثرات حرارت بر اين ظروف که ممکن است با احتمال تشکيل مواد سمي در آنها همراه باشد و مورد ديگر جدا شدن تکه هاي تفلون از کف ظرف و وارد شدن آنها به بدن که ممکن است براي سلامتي زيانبار باشد. محققان اعلام کرده اند که تفلون در اثر حرارت تجزيه مي شود و گازي که در اثر تجزيه از آن متصاعد مي شود براي محيط زيست زيان آور است. البته شرکت هاي معتبر توليد تفلون اعلام مي دارند که تفلون عرضه شده آنها کيفيت خود را تا دماي 200 درجه سانتيگراد حفظ مي کند و تجزيه پوشش فقط زماني اتفاق مي افتد که درجه حرارت از 300 درجه تجاوز کند.
توصيه هايي براي استفاده بهينه از ظروف تفلون: نکته مهم در مورد ظروف تفلون اين است که هرگز نسبت به بازسازي آنها اقدام نکنيد، زيرا براساس اعلام نظر وزارت بهداشت نوع تفلون مصرفي و نحوه فعاليت بسياري از واحدهاي بازسازي تفلون، مورد تاييد نيست.
قبل از استفاده براي اولين بار از ظرف، آن را با آب داغ و مايع ظرفشويي بشوييد و با روغن مايع آغشته کنيد. از کفگير يا ديگر وسايل مشابه فلزي در ظروف نچسب با مقاومت معمولي استفاده نکنيد. و براي اين کار از قاشق هاي تفلون يا چوبي استفاده نماييد. براي شستشوي اين نوع از ظروف، هيچ گاه از سيم يا پودرهاي شوينده که ممکن است موجب ساييدگي کف ظرف شود، استفاده نکنيد. از حرارت دادن ظرف خالي پرهيز کنيد.
منبع:نشريه دنياي تغذيه – ش100